Postbus 423
3770 AK Barneveld

Info@nqha.nl
SSA@nqha.nl
Wedstrijden@nqha.nl

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 19 januari 2019

Bij deze nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel.

Voor de algemene ledenvergadering van vereniging de Nederlandse Quarter Horse Associatie, welke gehouden wordt op Zaterdag 19 januari 2019 om 14.00 uur te Lunteren. Adres: Stal De Nieuwe Heuvel, Veenstraat 1, 6741 EC Lunteren.

Aansluitend zal een nieuwjaarsborrel plaats vinden.

Tevens zullen de High Points van 2018 uitgereikt worden.

Aanmelden svp voor 12-01-2019 via wedstrijden@nqha.nl

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda en aanwezige stemmen
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Aftreden van voorzitter Bert Wiering / stemmen nieuwe bestuursleden
 5. Bespreken notulen vorige vergadering
 6. Terugblik 2018: -Wedstrijden – Horsemanship camp
 7. Vooruitblik 2019: -Wedstrijden – Website – Horsemanship camp
 8. SSA
 9. Bespreking financiƫn
 10. Rondvraag
 11. Sluiting