Postbus 423
3770 AK Barneveld

Info@nqha.nl
SSA@nqha.nl
Wedstrijden@nqha.nl

Futurity/Maturity

De Futurity, met als Futurity voor 3 en 4-jarigen en Maturity voor 5 en 6 jarigen, is een wedstrijd voor nakomelingen van inbetaalde hengsten en wordt in de regel gehouden tijdens het Nederlands Kampioenschap Quarter Horses. In dat weekend vindt ook de Stallion Service Auction plaats. De diverse eigenaren van inbetaalde hengsten wordt dan ook de mogelijkheid geboden hun hengsten te presenteren.

De volgende klassen worden uitgeschreven:

  • Weanling Halter (stallion & mare)
  • Yearling Halter (stallion, gelding & mare)
  • Two year old Halter (stallion, gelding & mare)
  • Three year old Halter (stallion, gelding & mare)
  • Western Pleasure (3-4 jarigen) en Western Pleasure (5-6 jarigen)
  • Hunter under Saddle (3-4 jarigen) en Hunter under Saddle (5-6 jarigen)
  • Trail (3-4 jarigen) en Trail (5-6 jarigen)
  • Reining (3-4 jarigen) en Reining (5-6 jarigen)

De deelnemende nakomelingen moeten bij de AQHA zijn geregistreerd. De vader van deze nakomelingen dient voor het betreffende Futurity-jaar te zijn inbetaald. Het kan voorkomen dat een hengst een bepaald jaar niet is inbetaald. Nakomelingen die twee jaar daarna worden geboren, zijn dan dus niet startgerechtigd, ook al geldt dat wel voor nakomelingen uit volgende of vorige jaargangen.

De gelden die voortkomen uit de SSA worden door de NQHA beheerd. Uitkering van deze gelden vindt plaats tijdens de Futurity. Het door de SSA verkregen netto bedrag wordt, na aftrek van onkosten voor 100 % in de Futurity uitgekeerd, vermeerdert met de startgelden. Het dan verkregen bedrag wordt volgens een verdeelsleutel over de winnaars verdeeld, met dien verstande dat het prijzengeld nooit lager is dan het startgeld. Het startgeld voor deelname aan de Futurity wordt bekend gemaakt op de inschrijfformulieren.

De SSA-commissie behoudt zich het recht voor om jaarlijks de regels indien nodig te herzien en in geval van problemen daar bindende besluiten over te nemen. Hiermede vervallen alle voorafgaande versies van het SSA reglement. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de SSA commissie. Deze beslissing is bindend.

Aantal deelnemers Plaats
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 100
2 60 40
3 50 30 20
4 40 30 20 10
5 38 28 19 10 5
6 36 26 18 10 6 4
7 34 24 17 10 8 5 2
8 32 22 15 10 8 5 4 3
9 31 21 15 10 8 5 4 4 2
10+ 30 20 15 10 8 5 4 4 2 2